Διασφάλιση Ποιότητας

Διαθέτουμε μία από τις πιο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2018

Η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι αποτέλεσμα της επιλογής εκλεκτών πρώτων υλών, του εξειδικευμένου προσωπικού και της σωστής παραγωγικής διαδικασίας.

Οι πρώτες ύλες προέρχονται από εγκεκριμένους προμηθευτές, με πιστοποιημένα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Βάσει πλάνου δειγματοληψίας, οι πρώτες ύλες ελέγχονται μικροβιολογικά και φυσικοχημικά από εξωτερικούς διαπιστευμένους συνεργάτες της Piccanta αλλά και καθημερινά, από το μικροβιολογικό εργαστήριο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Το τμήμα παραγωγής αποτελούμενο από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα μέσω διαρκούς εκπαίδευσης στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής τροφίμων.
Η γραμμή παραγωγής, οι υποδομές αλλά και το περιβάλλον εργασίας συνεχώς αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται. Προστίθεται νέος μηχανολογικός εξοπλισμός ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή εξαιρετικών προϊόντων.