Μερίδες Sticks 15g

Με τις ατομικές Sticks sauces 15 g, μπορείτε πλέον να παρέχετε ασφαλή, βάσει νομοθεσίας, κοστολογημένα προϊόντα!

PICCANTA KETCHUP STICKS

PICCANTA MAYONNAISE STICKS

PICCANTA MUSTARD STICKS

PICCANTA BBQ STICKS

Loader